CHOPTONBL#988

Contributed captions

VIAN THE SERIES - Tập 12 [Happy Ending]
[VOSTFR] VIAN - EP.12 [FIN HEUREUSE]
Vietnamese (Vietnam) French (France)
captioned by CHOPTONBL
VIAN THE SERIES - Tập 12 (Tập cuối) I Vì Chúng ta là Một Gia Đình
[VOSTFR] VIAN - EP.12
Vietnamese (Vietnam) French (France)
captioned by CHOPTONBL
VIAN THE SERIES - Tập 11 I Khi bé học nói, khi lớn học lắng nghe, khi trưởng thành học thấu hiểu
[VOSTFR] VIAN - EP.11
Vietnamese (Vietnam) French (France)
captioned by CHOPTONBL
trailer ⎮ Love is like a Cat (사랑은 고양이처럼) ⎮ Mew Suppasit (뮤 슈파싯) & JM
[VOSTFR] Love is Like a Cat - TRAILER
Korean (South Korea) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[Official Pilot] คลื่นความถี่ต่ำ Low Frequency
[VOSTFR] Low Frequency - PILOT
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.5/4 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.5/4
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.5/3 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.5/3
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.5/2 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.5/2
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.5/1 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.5/1
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.4/4 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.4/4
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.4/3 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.4/3
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.4/2 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.4/2
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.4/1 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.4/1
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.3/4 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.3/4
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.3/3 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.3/3
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.3/2 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.3/2
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.3/1 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.3/1
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.2/4 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.2/4
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.2/3 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.2/3
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.2/2 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.2/2
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.2/1 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.2/1
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.1/4 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.1/4
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.1/3 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.1/3
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.1/2 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.1/2
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[FULL EP] รักนาย My Ride l EP.1/1 (ENG SUB)
[VOSTFR] รักนาย My Ride l EP.1/1
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
แมนสรวง | Man Suang - Official Trailer [Thai Version]
[VOSTFR] Man Suang - TRAILER
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[Official Trailer] คลื่นความถี่ต่ำ Low Frequency
[VOSTFR] Low Frequency - TRAILER
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
Lovely Addict หวั่นใจนายคลั่งรัก | Official Pilot Teaser [EngSub]
[VOSTFR] Lovely Addict - Pilot Teaser
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[Pre Pilot] ลุ่มหลงจงรัก Dear Dopamine The Series
[VOSTFR] Dear Dopamine - PILOT
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[ FINAL_TEASER ] #BOYYOFGOD #BoyyOfGodTheseries #ลูกรักพระเจ้าเดอะซีรีส์ #bl
[VOSTFR] BOYY OF GOD - TEASER
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
OFFICIAL PILOT | Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง [ENG SUB]
[VOSTFR] Twins The Series - PILOT
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
ค่อย ๆ รัก Step By Step | EP.1 (4/4) | [ ENG Sub ]
[VOSTFR] Step By Step - EP.01 [4-4]
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
ค่อย ๆ รัก Step By Step | EP.1 (3/4) | [ ENG Sub ]
[VOSTFR] Step By Step - EP.01 [3-4]
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
ค่อย ๆ รัก Step By Step | EP.1 (2/4) | [ ENG Sub ]
[VOSTFR] Step By Step - EP.01 [2-4]
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
ค่อย ๆ รัก Step By Step | EP.1 (1/4) | [ ENG Sub ]
[VOSTFR] Step By Step - EP.01 [1-4]
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
Time The Series ไทม์ ผ่าน เวลา | OFFICIAL PILOT | MFlow Entertainment
[VOSTFR] Time The series - PILOT
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
[CC-ENG] EP01 - THE PROMISE สัญญา I ไม่ลืม " RETURN "
[VOSTFR] The Promise - EP.01
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
พรนี้ฉันขอ My Blessing | Official Teaser [EngSub]
[VOSTFR] My Blessing - TEASER
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
OFFICIAL PILOT TRAILER | BIG DRAGON THE MOVIE | STAR HUNTER 2023
[VOSTFR] Big Dragon Le Film - PILOT
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
OFFICIAL PILOT TRAILER | รักรสนมจืด | Flirt Milk the series | STAR HUNTER 2023
[VOSTFR] Flirt Milk - PILOT
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
OFFICIAL PILOT TRAILER | พี่ว้ากคะ รักหนูได้มั้ย | Love Senior the series | STAR HUNTER 2023
[VOSTFR] Love Senior - PILOT
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
OFFICIAL PILOT TRAILER | เพียงชลาลัย | Sunset Vibes the series | STAR HUNTER 2023
[VOSTFR] Sunset Vibes - PILOT
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
OFFICIAL PILOT TRAILER | เดือนหลงเดือน | True Moon the series | STAR HUNTER 2023
[VOSTFR] True Moon - PILOT
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
THE DAY I LOVED YOU Official Trailer | Premieres April 26 on Regal Entertainment Channel
[VOSTFR] The Day I Loved You - TRAILER
Filipino (Philippines) French (France)
captioned by CHOPTONBL
Official Pilot | Twoworlds โลกสองใบ ใจดวงเดียว
[VOSTFR] Two Worlds - PILOT
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
LA PLUIE THE SERIES ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอ [OFFICIAL TRAILER]
[VOSTFR] La Pluie - TRAILER
Thai (Thailand) French (France)
captioned by CHOPTONBL
TẬP CUỐI: THÍCH THÌ NHÍCH - YÊU ĐI SỢ GÌ | The Last Episode of STUPID BOYS STUPID LOVE |La La School
[VOSTFR] STUPID BOYS STUPID LOVE - EP.4 FIN
Vietnamese (Vietnam) French (France)
captioned by CHOPTONBL
Tập 3: Khi Chị Đại Bị Anh Mọt Sách Cưỡ.ng Hôn | YÊU ĐI SỢ GÌ | Phim boyslove La La School
[VOSTFR] STUPID BOYS STUPID LOVE - EP.3
Vietnamese (Vietnam) French (France)
captioned by CHOPTONBL
Tập 2: Trọng Nghĩa và Thiên Thanh liên minh chống lại Trà Xanh | YÊU ĐI SỢ GÌ | Phim đam mỹ mới
[VOSTFR] STUPID BOYS STUPID LOVE - EP.2
Vietnamese (Vietnam) French (France)
captioned by CHOPTONBL
Tập 1: Chị Đại Trùm Cuối Trừ.ng Trị Kẻ Bắt N.ạt Bạn Học | YÊU ĐI SỢ GÌ | Phim Đam Mỹ La La School
[VOSTFR] STUPID BOYS STUPID LOVE - EP.1
Vietnamese (Vietnam) French (France)
captioned by CHOPTONBL